Η aποστολή μας

  • Main
  • Η aποστολή μας

Ο σκοπός του έργου Z-Library

Ο κύριος στόχος της ύπαρξης της Z-Library είναι βελτίωση επιπέδου εκπαίδευσης των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι να παρέχουμε την ευκολότερη πρόσβαση στα βιβλία. Εξάλλου, καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, τα βιβλία παρέμεναν πάντα μια από τις πιο πολύτιμες πηγές γνώσης. Επομένως, ο σκοπός της Z-Library είναι να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στη λογοτεχνία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα βιβλία αποτελούν την επιστημονική και πολιτιστική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας και επιδιώκουμε να διατηρήσουμε αυτή την κληρονομιά και να αξιοποιήσουμε τη δύναμή της προς όφελος της κοινωνίας μας. Για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης θα είναι αδύνατη χωρίς εύκολη πρόσβαση στις γνώσεις και τις πληροφορίες που περιέχονται στα βιβλία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Z-Library δίνει προτεραιότητα στη λογοτεχνία υψηλής πολιτιστικής, επιστημονικής ή εκπαιδευτικής αξίας.

Τι κάνουμε:

  • Συλλέγουμε, συστηματοποιούμε και δημοσιοποιούμε λογοτεχνία,
  • Παρέχουμε δωρεάν πρόσβαση σε βιβλία,
  • Οργανώνουμε τη διατήρηση της γνώσης που περιέχεται στα βιβλία,
  • Επιδιώκουμε να κάνουμε την εκπαίδευση πιο προσιτή στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Τι δεν κάνουμε:

  • Δεν προωθούμε πειρατεία. Το έργο συγγραφέων και εκδοτών πρέπει να πληρώνεται και να εκτιμάται,
  • Δεν συμμετέχουμε σε καμία πολιτική δραστηριότητα. Υποστηρίζουμε τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά δεν στοχεύουμε στην τροποποίηση των νόμων,
  • Δεν πουλάμε βιβλία.