1
On Nature and Language

On Nature and Language

Έτος:
2002
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 1.57 MB
5.0 / 5.0
english, 2002
2
大师们的写作课:好文笔是读出来的

大师们的写作课:好文笔是读出来的

Έτος:
2016
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
MOBI , 454 KB
5.0 / 0
chinese, 2016
4
云边有个小卖部(张嘉佳全新力作!写给我们所遇见的悲伤和希望,和路上从未断绝的一缕光!)

云边有个小卖部(张嘉佳全新力作!写给我们所遇见的悲伤和希望,和路上从未断绝的一缕光!)

Έτος:
2018
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
MOBI , 1.71 MB
5.0 / 4.5
chinese, 2018
5
人间失格(读客文化出品。“生而为人,我很抱歉“的全面诠释。日本史上销量前三的文学奇迹。)

人间失格(读客文化出品。“生而为人,我很抱歉“的全面诠释。日本史上销量前三的文学奇迹。)

Έτος:
2018
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 945 KB
5.0 / 0
chinese, 2018
6
双语译林文库:中英双语 世界名著超级大套装(共108册)

双语译林文库:中英双语 世界名著超级大套装(共108册)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 92.61 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2019
7
한국어 문장 쓰기의 모든 것 (All About Writing Korean Sentences)

한국어 문장 쓰기의 모든 것 (All About Writing Korean Sentences)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
korean
Αρχείο:
PDF, 99.43 MB
5.0 / 4.0
korean, 2019
8
延世韩国语1

延世韩国语1

Έτος:
2014
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 170.89 MB
4.0 / 5.0
chinese, 2014
9
The Language of Food: A Linguist Reads the Menu 食物语言学

The Language of Food: A Linguist Reads the Menu 食物语言学

Έτος:
2017
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
MOBI , 3.04 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2017
10
Small Talk

Small Talk

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
EPUB, 199 KB
5.0 / 4.5
english, 2019
11
The Handbook of Discourse Analysis

The Handbook of Discourse Analysis

Έτος:
2015
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 8.04 MB
5.0 / 5.0
english, 2015
12
弗兰克尔自传:活出生命的意义

弗兰克尔自传:活出生命的意义

Έτος:
2016
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 3.88 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2016
13
Why Only Us: Language and Evolution

Why Only Us: Language and Evolution

Έτος:
2015
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 1.37 MB
5.0 / 5.0
english, 2015
14
The Grammar of Words: An Introduction to Linguistic Morphology

The Grammar of Words: An Introduction to Linguistic Morphology

Έτος:
2007
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 1.46 MB
5.0 / 5.0
english, 2007
15
作文四书:《讲理》《作文七巧》《作文十九问》《文学种子》

作文四书:《讲理》《作文七巧》《作文十九问》《文学种子》

Έτος:
2018
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 921 KB
5.0 / 5.0
chinese, 2018
16
An Introduction to Language

An Introduction to Language

Έτος:
2017
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 183.28 MB
5.0 / 2.5
english, 2017
17
李敖电子书大全集[34本合集]

李敖电子书大全集[34本合集]

Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 6.68 MB
5.0 / 0
chinese
19
翻译的艺术

翻译的艺术

Έτος:
2006
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 12.67 MB
5.0 / 0
chinese, 2006
20
On Language: Chomsky’s Classic Works Language and Responsibility and Reflections on Language in One Volume

On Language: Chomsky’s Classic Works Language and Responsibility and Reflections on Language in One Volume

Έτος:
1998
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 18.31 MB
5.0 / 3.0
english, 1998
21
Research Methods in Applied Linguistics (Oxford Applied Linguistics)

Research Methods in Applied Linguistics (Oxford Applied Linguistics)

Έτος:
2007
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 48.76 MB
5.0 / 0
english, 2007
22
普通语言学教程

普通语言学教程

Έτος:
1991
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 10.80 MB
5.0 / 5.0
chinese, 1991
23
A Little Book of Language

A Little Book of Language

Έτος:
2010
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 4.03 MB
5.0 / 5.0
english, 2010
24
Analyzing meaning: An introduction to semantics and pragmatics

Analyzing meaning: An introduction to semantics and pragmatics

Έτος:
2018
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 1.62 MB
5.0 / 5.0
english, 2018
25
The Minimalist Program

The Minimalist Program

Έτος:
2015
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 5.75 MB
5.0 / 5.0
english, 2015
26
A Dictionary of Linguistics and Phonetics

A Dictionary of Linguistics and Phonetics

Έτος:
2008
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 3.78 MB
5.0 / 0
english, 2008
27
话术精进指南(沟通达人养成必读)(全五册)

话术精进指南(沟通达人养成必读)(全五册)

Έτος:
2017
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
AZW3 , 3.31 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2017
28
Knowledge of Language

Knowledge of Language

Έτος:
1986
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 13.51 MB
4.5 / 3.0
english, 1986
29
精简写作

精简写作

Έτος:
2018
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 547 KB
3.0 / 0
chinese, 2018
30
语言本能:人类语言进化的奥秘

语言本能:人类语言进化的奥秘

Έτος:
2015
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 3.99 MB
5.0 / 0
chinese, 2015
31
Understanding Second Language Acquisition

Understanding Second Language Acquisition

Έτος:
2015
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 3.18 MB
5.0 / 4.5
english, 2015
32
Introducing Linguistics: A Graphic Guide

Introducing Linguistics: A Graphic Guide

Γλώσσα:
english
Αρχείο:
EPUB, 15.65 MB
5.0 / 1.0
english
33
蓝宝书 新日本语能力考试N2文法

蓝宝书 新日本语能力考试N2文法

Έτος:
2011
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 46.49 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2011
34
我们赖以生存的隐喻

我们赖以生存的隐喻

Έτος:
2015
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 32.89 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2015
35
An Introduction to English Semantics and Pragmatics

An Introduction to English Semantics and Pragmatics

Έτος:
2006
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 919 KB
5.0 / 0
english, 2006
36
Linguistics: An Introduction

Linguistics: An Introduction

Έτος:
2009
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 3.63 MB
5.0 / 5.0
english, 2009
37
Syntactic Structures

Syntactic Structures

Έτος:
2002
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 24.58 MB
5.0 / 0
english, 2002
38
Linguistics: An Introduction to Language and Communication

Linguistics: An Introduction to Language and Communication

Έτος:
2010
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 7.64 MB
5.0 / 5.0
english, 2010
39
How to Study Linguistics: A Guide to Understanding Language

How to Study Linguistics: A Guide to Understanding Language

Έτος:
2003
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 1.02 MB
5.0 / 4.5
english, 2003
40
A Textbook Of Translation

A Textbook Of Translation

Έτος:
1998
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 3.48 MB
5.0 / 0
english, 1998
41
The Cambridge Handbook of Pragmatics

The Cambridge Handbook of Pragmatics

Έτος:
2012
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 3.43 MB
5.0 / 5.0
english, 2012
42
完全掌握·新韩国语能力考试TOPIK 2 (中高级)语法(详解+练习)

完全掌握·新韩国语能力考试TOPIK 2 (中高级)语法(详解+练习)

Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 57.26 MB
5.0 / 3.0
chinese
43
Word-Formation in English

Word-Formation in English

Έτος:
2003
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 806 KB
5.0 / 0
english, 2003
44
延世韩国语1活用练习

延世韩国语1活用练习

Έτος:
2018
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 52.38 MB
4.0 / 0
chinese, 2018
45
Language, culture and society: an introduction to linguistic anthropology

Language, culture and society: an introduction to linguistic anthropology

Έτος:
2012
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 2.83 MB
5.0 / 0
english, 2012
46
The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics and Phonology

The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics and Phonology

Έτος:
2013
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 86.91 MB
5.0 / 0
english, 2013
47
An Introduction to Functional Grammar (Third Revised Edition)

An Introduction to Functional Grammar (Third Revised Edition)

Έτος:
2004
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 2.98 MB
0 / 5.0
english, 2004
49
十二天突破英汉翻译 笔译篇

十二天突破英汉翻译 笔译篇

Έτος:
2013
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 74.68 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2013
50
Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication

Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication

Έτος:
2009
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 34.34 MB
5.0 / 3.0
english, 2009