1
Coding Projects in Python

Coding Projects in Python

Έτος:
2017
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 21.87 MB
5.0 / 5.0
english, 2017
2
成功者都在读的十本书(套装十册)

成功者都在读的十本书(套装十册)

Έτος:
2020
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 4.12 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2020
3
How to Be a Coder: Learn to Think Like a Coder with Fun Activities, Then Code in Scratch 3.0 Online

How to Be a Coder: Learn to Think Like a Coder with Fun Activities, Then Code in Scratch 3.0 Online

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 51.88 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
4
Coding Projects in Scratch: A Step-by-Step Visual Guide to Coding Your Own Animations, Games, Simulations, and More

Coding Projects in Scratch: A Step-by-Step Visual Guide to Coding Your Own Animations, Games, Simulations, and More

Έτος:
2016
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 34.71 MB
5.0 / 5.0
english, 2016
5
Robot

Robot

Έτος:
2018
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 39.01 MB
5.0 / 5.0
english, 2018
6
程序员的数学2: 概率统计

程序员的数学2: 概率统计

Έτος:
2015
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 72.13 MB
5.0 / 4.0
chinese, 2015
7
Python深度学习:基于PyTorch (智能系统与技术丛书)

Python深度学习:基于PyTorch (智能系统与技术丛书)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 21.55 MB
5.0 / 3.5
chinese, 2019
8
Coding for Kids: Python: Learn to Code with 50 Awesome Games and Activities

Coding for Kids: Python: Learn to Code with 50 Awesome Games and Activities

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 8.93 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
9
Coding for Kids : 3 Books in 1: Programming for Beginners: How to Learn: Coding Skills, Create a Game, Programming in Python, and Working with Popular Apps in Less Than 72 Hours

Coding for Kids : 3 Books in 1: Programming for Beginners: How to Learn: Coding Skills, Create a Game, Programming in Python, and Working with Popular Apps in Less Than 72 Hours

Έτος:
2021
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 2.67 MB
5.0 / 5.0
english, 2021
10
Create Computer Games: Design and Build Your Own Game

Create Computer Games: Design and Build Your Own Game

Έτος:
2017
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 50.00 MB
5.0 / 5.0
english, 2017
11
Python Basics: A Practical Introduction to Python 3

Python Basics: A Practical Introduction to Python 3

Έτος:
2020
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 5.81 MB
5.0 / 5.0
english, 2020
12
Python Programming for Kids: Beginners Guide with Easy to Learn Activities to Unlock the Adventurous World of Python Programming

Python Programming for Kids: Beginners Guide with Easy to Learn Activities to Unlock the Adventurous World of Python Programming

Έτος:
2020
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 1.76 MB
0 / 2.5
english, 2020
13
微服务架构设计模式

微服务架构设计模式

Έτος:
2019
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 100.40 MB
5.0 / 3.5
chinese, 2019
14
系统架构

系统架构

Έτος:
2017
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 102.95 MB
3.0 / 0
chinese, 2017
15
Code Club Book of Scratch - Volume 1

Code Club Book of Scratch - Volume 1

Έτος:
2018
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 20.33 MB
5.0 / 5.0
english, 2018
16
2023王道计算机网络考研复习指导

2023王道计算机网络考研复习指导

Έτος:
2022
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 30.91 MB
4.0 / 1.0
chinese, 2022
18
2023王道计算机操作系统考研复习指导

2023王道计算机操作系统考研复习指导

Έτος:
2022
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 35.26 MB
4.5 / 1.5
chinese, 2022
19
深入浅出Python机器学习

深入浅出Python机器学习

Έτος:
2018
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
CBR, 40.57 MB
3.0 / 0
chinese, 2018
20
Learn to Program with Minecraft: Transform Your World with the Power of Python

Learn to Program with Minecraft: Transform Your World with the Power of Python

Έτος:
2015
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 14.72 MB
5.0 / 5.0
english, 2015
21
计算机科学概论

计算机科学概论

Έτος:
2016
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 101.19 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2016
22
Oxford International Primary Computing: Student Book 1 (Oxford International Computing)

Oxford International Primary Computing: Student Book 1 (Oxford International Computing)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 19.96 MB
0 / 5.0
english, 2019
23
Python Coding for Kids: Learn to Program your Own Games and Apps through Self-Development

Python Coding for Kids: Learn to Program your Own Games and Apps through Self-Development

Έτος:
2020
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
EPUB, 2.48 MB
5.0 / 0
english, 2020
24
DKfindout Coding

DKfindout Coding

Έτος:
2017
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 15.69 MB
0 / 0
english, 2017
25
Vue.js从入门到项目实践:超值版

Vue.js从入门到项目实践:超值版

Έτος:
2021
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
EPUB, 16.56 MB
0 / 4.0
chinese, 2021
26
数据结构 C语言版 第2版

数据结构 C语言版 第2版

Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 38.58 MB
5.0 / 5.0
chinese
27
树莓派开始,玩转Linux

树莓派开始,玩转Linux

Έτος:
2018
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 32.45 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2018
28
DK Life Stories Ada Lovelace

DK Life Stories Ada Lovelace

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 23.80 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
29
深入理解Linux内核(中文第3版).pdf

深入理解Linux内核(中文第3版).pdf

Έτος:
2007
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 60.04 MB
5.0 / 0
chinese, 2007
30
Oxford International Primary Computing: Student Book 2 (Oxford International Computing)

Oxford International Primary Computing: Student Book 2 (Oxford International Computing)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 21.32 MB
0 / 0
english, 2019
31
Super Scratch Programming Adventure!: Learn to Program By Making Cool Games

Super Scratch Programming Adventure!: Learn to Program By Making Cool Games

Έτος:
2012
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 74.32 MB
0 / 0
english, 2012
32
Oxford International Primary Computing: Student Book 3 (Oxford International Computing)

Oxford International Primary Computing: Student Book 3 (Oxford International Computing)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 22.28 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
33
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN PERANAN PENDIDIK DALAM MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN PERANAN PENDIDIK DALAM MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN

Έτος:
2021
Γλώσσα:
indonesian
Αρχείο:
PDF, 1.75 MB
5.0 / 0
indonesian, 2021
34
Oxford International Primary Computing: Student Book 6 (Oxford International Computing)

Oxford International Primary Computing: Student Book 6 (Oxford International Computing)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 24.34 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
35
Oxford International Primary Computing: Student Book 4 (Oxford International Computing)

Oxford International Primary Computing: Student Book 4 (Oxford International Computing)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 23.57 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
36
Coding for Kids in Python: Create Your First Game with Python

Coding for Kids in Python: Create Your First Game with Python

Έτος:
2020
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
EPUB, 1.18 MB
0 / 0
english, 2020
37
Oxford International Primary Computing: Student Book 5 (Oxford International Computing)

Oxford International Primary Computing: Student Book 5 (Oxford International Computing)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 24.06 MB
0 / 0
english, 2019
38
Oxford International Primary Computing: Student Book 7 (Oxford International Computing)

Oxford International Primary Computing: Student Book 7 (Oxford International Computing)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 40.85 MB
0 / 0
english, 2019
39
Oxford International Lower Secondary Computing Student Book 9

Oxford International Lower Secondary Computing Student Book 9

Έτος:
2020
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 40.14 MB
0 / 5.0
english, 2020
40
Coding projects in Scratch

Coding projects in Scratch

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 32.10 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
41
Java高并发核心编程. 卷1, NIO、Netty、Redis、ZooKeeper

Java高并发核心编程. 卷1, NIO、Netty、Redis、ZooKeeper

Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 8.54 MB
0 / 0
chinese
42
Scratch Programming for Beginners: A Kid's Guide to Coding Fundamentals

Scratch Programming for Beginners: A Kid's Guide to Coding Fundamentals

Έτος:
2020
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
EPUB, 9.73 MB
5.0 / 5.0
english, 2020
43
Python计算机视觉编程

Python计算机视觉编程

Έτος:
2014
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 22.22 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2014
45
Coding Project and Games with Scratch for Kids

Coding Project and Games with Scratch for Kids

Έτος:
2020
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
EPUB, 6.54 MB
0 / 0
english, 2020
46
两周自制脚本语言

两周自制脚本语言

Έτος:
2014
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 13.93 MB
0 / 2.0
chinese, 2014
47
ClickHouse原理解析与应用实践(数据库技术丛书)【文字版】

ClickHouse原理解析与应用实践(数据库技术丛书)【文字版】

Έτος:
2020
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 8.97 MB
5.0 / 4.5
chinese, 2020
48
Coding With Scratch Jr (Ready, Set, Code!)

Coding With Scratch Jr (Ready, Set, Code!)

Έτος:
2019
Γλώσσα:
english
Αρχείο:
PDF, 13.66 MB
5.0 / 5.0
english, 2019
49
2023天勤计算机数据结构高分笔记

2023天勤计算机数据结构高分笔记

Έτος:
2022
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 78.96 MB
4.0 / 3.0
chinese, 2022
50
代码整洁之道

代码整洁之道

Έτος:
2010
Γλώσσα:
chinese
Αρχείο:
PDF, 20.73 MB
5.0 / 5.0
chinese, 2010